Sharp 108 anniversary

„ВЕРУВАЊЕ“ 

Шарп Корпорацијата е посветена на два главни идеала: „Искреност и креативност“

Посветувајќи се на овие идеали, можеме да извлечеме вистинско задоволство од нашата работа, истовремено давајќи значаен придонес во општеството.

Искреноста е доблест, основна за човештвото… секогаш биди искрен.

Креативноста промовира напредок… останете постојано свесни за потребата од иновација и подобрување.

Хармонијата носи сила… верувајте си едни на други и работете заедно.

Учтивоста е заслуга… секогаш бидете учтиви и почитувани.

Храброста е основа на богат живот… прифатете го секој предизвик со позитивен став.