Showing all 13 results

Машина за коричење со термо лепење RD-JB-5

46,900.00 ден

Машина за коричење со пластична спирала [A8]

2,112.00 ден

Машина за коричење со пластична спирала [A12]

2,715.00 ден

Машина за коричење со пластична спирала [A15]

3,785.00 ден

Машина за коричење со пластична спирала [A20]

6,289.00 ден

Машина за коричење со пластична спирала [C-24D]

12,281.00 ден

Машина за коричење со метална спирала [WB-40D]

17,929.00 ден

Машина за коричење со метални спирали [Warrior 21150]

26,342.00 ден

Машина за коричење со метална спирала 3:1 и 2:1 [Warrior 21172]

40,478.00 ден

Машина за коричење со пластична и метална спирала [X5] Втора употреба

19,950.00 ден 9,975.00 ден

Машина за коричење со метална 3:1 и пластича спирала [Warrior 21182]

42,830.00 ден

Машина за тврдо коричење [Atlas 150]

29,037.00 ден

Машина за тврдо коричење [Atlas 300]

46,620.00 ден
Back to Top