Во ова видео е прикажано како да сублимирате метални катанчиња.